სტატიები

 phpMyAdmin ზოგადი მიმოხილვა

 შემიძლია თუ არა phpMyAdmin-იდან ახალი მონაცემთა ბაზის შექმნა?

FastCloud-ის შარედ ჰოსტინგის სერვერებზე თქვენ ვერ შეძლებთ მონაცემთა ბაზების შექმნას...

 მონაცემთა ბაზაში ცხრილების შექმნა phpMyAdmin-ის დახმარებით

 მონაცემთა ბაზაში ცხრილების წაშლა phpMyAdmin-ის დახმარებით

 ველების დამატება მონაცემთა ბაზის ცხრილებში phpMyAdmin-ის დახმარებით

 ველების შეცვლა მონაცემთა ბაზის ცხრილებში phpMyAdmin-ის დახმარებით

 მონაცემთა ბაზების და ცხრილების იმპორტი phpMyAdmin-ის დახმარებით

 მონაცემთა ბაზაზე SQL ბრძანებების გაშვება phpMyAdmin-ის მეშვეობით

 მონაცემთა ბაზის ცხრილების სახელის შეცვლა phpMyAdmin-ის მეშვეობით

 ძებნა მონაცემთა ბაზაში phpMyAdmin-ის მეშვეობით

 მონაცემთა ბაზის ცხრილის კოპირება phpMyAdmin-ის მეშვეობით

 როგორ შევქმნათ მონაცემთა ბაზა cPanel-ში

 როგორ შევქმნათ მონაცემთა ბაზა DirectAdmin-ში

1. შედით DirectAdmin სამართავ პანელში (ის სტანდარტულად დაშვებადი იქნება შემდეგ URL-ზე:...

 როგორ შევქმნათ მონაცემთა ბაზა Plesk-ში

 როგორ დავუკავშირდეთ მონაცემთა ბაზას დაშორებულად